ЗА ПРОЕКТА

Проектът "Академия дигитален предприемач" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2020, от Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие", в партньорство с Център за учебно - тренировъчните фирми - МОН и Професионална гимназия по дизайн, гр. София.

Общата цел на проекта пряко кореспондира с целите на Програма Европа, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София - град на младите и активните“.